BTW vrije levering
Bedrijven die binnen de Europese Unie (niet in België) gevestigd zijn kunnen om een BTW vrije levering vragen.
Hiervoor moet u bij de bestelling het volgende vermelden:
- Firmagegevens: juiste firmanaam en het adres dat bij de BTW administratie staat ingeschreven
- Geldig intracommunautair BTW identificatienummer

Na controle door het Ministerie van Financiën, van de geldigheid van het bedrijf en BTW nr., sturen wij u de goederen op.

Voormelde bedrijven die een rechtstreekse aankoop in ons magazijn willen doen en de goederen wensen mee te nemen, dienen vooraf een e-mail te sturen met de firmagegevens en BTW nr. voor voorafgaande gegevenscontrole.